Pirts vēsture

Pirmās pirtis parādījās vēl akmens laikmetā. Pirmās tvaika pirtis bija karstu akmeņu krāvums uz kura tika liets ūdens un veidojās tvaiks. Pastāv vairākas versijas par to, kas cilvēkam ļāva izdomāt pirti. Piemēram, kā viens no variantiem varēja būt nejaušs ūdens trāpījums uz mājas pavarda vai mazgāšanās karstā avotā, kas nogurušiem medniekiem brīnumainā kārtā ļāva atjaunot spēkus.

Sengrieķu filozofi uzskatīja, ka pirmās pirtis dažādām tautām radās vienā un tajā pašā laikā. Ir zināms, ka savas unikālās pirts tradīcijas bija Ēģiptē, Sīrijā, Babilonā, tāpat arī skitiem un indiešu maiju ciltij, kā arī vēlāk actekiem, bija zināmas pirtis.

Hērodots apraksta skitu pirtis, kuras tika ierīkotas slietenī (teltī), un tvaiks tika iegūts ar kaņepju sēklu palīdzību, kuras tika mestas uz sakarsētiem akmeņiem.

Mazgāšanās process visām tautām tā vai savādāk bija cieši saistīts ar reliģiskiem ticējumiem. Daudzos mītos un leģendās ir aprakstītas ūdens brīnumainās aizsardzības vai dziedinošās īpašības. Daudzas upes tika pasludinātas par svētām, savukārt peldēšanās tajās bija senākais ārstēšanās veids.

Senās Grieķijas mitoloģijā, piemēram, Ahilejs ieguva neievainojamību pēc peldes Stikas upes ūdeņos, vienīgā ievainojamā viņa ķermeņa vieta palika viņa papēdis, kurš nepieskārās Stiksas upes ūdeņiem.

Iegremdēšanos karstajos avotos grieķi sauca par „Hērakla peldi”, kas saistīja leģendārā varoņa spēku un skaistumu ar ūdens un tvaika dzīvinošo iedarbību.

steaman.ru